GDPR - Ochrana osobních údajů

CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o., Všechovice 212, IČO: 06423833, jako správce osobních údajů (dále jen jako správce), zpracovává údaje pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID u5o5qu , emailem na adrese info@centrum-zatepleni.cz nebo poštou na adrese CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o., Všechovice 212, 753 53 Všechovice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen Nařízení GDPR. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Osobní údaje zpracovává správce. Pro účely dodání zboží na adresu kupujícího, předává správce osobní údaje subjektu svým smluvním dodavatelům zboží (zpracovatelům ve smyslu Nařízení GDPR). Pro účely fakturace a splnění zákonné povinnosti vedení účetnictví, předává správce osobní údaje subjektu externí účetní (zpracovatel ve smyslu Nařízení GDPR). Doba zpracování osobních údajů je dána splněním účelu smluvy a dále zákonnými lhůtami pro vedení účetnictví.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat