Nová zelená úsporám

Od 1.1.2016 lze podávat žádosti o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.),a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Pokud Vás zajímají bližší informace k získání dotací pro Váš objekt, kontaktujte nás nebo si pošlete poptávku.


V programu Nová zelená úsporám nabízíme

 • komplexní řešení dotace
 • vypracování úvodních studií (stavebních, energeticky úsporných, finančních)
 • garanci kvality zpracování žádosti o dotace
 • konfiguraci potřebných materiálů
 • realizaci opatření
 • vyúčtování dotace
 • zpracování podkladů o proplacení dotace
 • archivaci dokumentace vztahující se k dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám
 • spolupráci při zpětné kontrole dodržování podmínek programu Nová Zelená úsporám ze strany SFŽP

Informace z ministerstva životního prostředí

Program Nová zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. S největší pravděpodobností bude podpořena i příprava projektové dokumentace. Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách k vůli motivaci žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím bude vyšší podpora.

Hladina A1 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů

Hladina A2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů

Hladina A3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013.


Dokumenty vyžadované při podání žádosti

(originál nebo ověřená kopie)

 

Žádosti v oblasti A,B,C

1) Formulář žádosti o podporu –opatřený vlastnoručním podpisem

2) Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem

( nepředkládá se u oblasti C.2 s výjimkou C.2.5 a C.2.6 )

3) List vlastnictví k nemovitosti – ne starší 90 dní

4) Doklad o právní subjektivitě – u právnických osob či fyzických osob podnikajících v

oblasti poskytování bydlení, ne starší 90 dní

5) Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce - pokud je při vyřizování

žádosti zastupován

6) Souhlasné prohlášení spoluvlastníků - podpisy úředně ověřeny

7) Odborný posudek (dodá naše projekční kancelář)

8) Průkaz energetické náročnosti budovy (dodá naše projekční kancelář)

9) Krycí list technických parametrů (dodá naše projekční kancelář)

10) Dokumenty k veřejné podpoře

11) Doklad o vlastnictví bankovního účtu – ve vlastnictví žadatele, musí být přímo na

jeho jméno

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

1) Výkresová dokumentace stavby – půdorysy, řezy, pohledy, skladby konstrukcí (v

případě již hotového zateplení podlahy na zemině – nutno výkresová dokumentace

ověřená stavebním úřadem)

2) Údaje o stavebníkovi (žadateli) (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo,

e-mail, tel.)

Podklady pro vyplnění krycího listu Oblast A- pro každou měněnou a zateplovanou konstrukci

1) Název výrobku (typové označení) – musí být zapsán v seznamu NZU 2013

2) Název dodavatele

3) IČ dodavatele

Podklady pro vyplnění krycího listu Oblast C

1) Název zdroje, systému nebo zařízení (typové označení)

Podrobné informace obsaženy ve Směrnici Ministerstva životního prostředí č.1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám - Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy.


Jak postupovat ? 

Co potřebujete jako první než se pustíte do projektu v rámci programu Nová zelená úsporám ?

1) dodání podkladů k rodinnému domu: - projektová dokumentace ( půdorysy jednotlivých podlaží, řez, pohledy – vše aktuální, popis jednotlivých skladeb konstrukcí, vytápění objektu, ohřev teplé vody)

2) zpracování předběžného výpočtu k objektu (6000 Kč) – výsledek výpočtu nám řekne jaké opatření musíme udělat a na jakou výši dotace dosáhneme)

3) pokud se stavebník rozhodne daná opatření realizovat, pak dopracování projektové dokumentace a energetického posudku v ceně 19000 Kč, celkem tedy náklady 25 000 Kč, dotace  na projekt je pak 10 000 Kč. Pro Vás tedy finální náklad po uplatnění dotace na projekt bude činit 15 000 Kč.

Pokud nebudou k dispozici údaje o objektu z bodu 1, pak bude nutné objekt zaměřit na místě:

Do 100 km od Bystřice pod Hostýnem:

 • cestovné 7 Kč/km
 • hodinová sazba 300Kč/hod. ( u běžného RD, zast plocha do 150m2, 1.PP, 1.NP a podkroví lze předpokládat cca 2 hod.)

Nad 100 km od Bystřice pod Hostýnem:

 • cestovné 10 Kč/km
 • hodinová sazba 300Kč/hod. ( u běžného RD, zast plocha do 150m2, 1.PP, 1.NP a podkroví lze předpokládat cca 2 hod.)

Kontakty pro dotace Nová zelená úsporám:

Infolinka: +420 773 687 037 (Centrum-Zatepleni.cz)

email: info@centrum-zatepleni.cz

 

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat