Projekční činnost

Díky úzké spolupráci se specializovanou projekční kanceláří Vám jsme schopni poskytnout profesionální služby v projekční a posudkové činnosti. Vypracujeme Vám odborný návrh řešení na zateplení fasády, případně na další opatření, které eliminují tepelné ztráty objektu. Pro přehlednost uvádíme přehled nabízených služeb.


Tepelná technika budov

 • tepelně technické výpočty stavebních konstrukcí
 • tepelně technická měření konstrukcí a budov (měření povrchových teplot konstrukcí a teplot vzduchu a relativních vlhkostí v budovách, šetření úniků tepla v budovách stavební termografií dokládané odbornou zprávou a termogramy)

Stavebně energetická hodnocení budov

 • energetické audity
 • energetické průkazy a energetické štítky
 • tepelně technické návrhy a výpočty dílčích či komplexních tepelně technických úprav stávajících budov i novostaveb.

Posudková činnost

 • tepelně technické průzkumy budov
 • tepelně technické posudky a expertízy stávajících budov, novostaveb a i projektových dokumentací
 • posudky provedených či rozpracovaných zateplení budov, případně havárií těchto zateplení

Projektová činnost

 • zpracování kompletní projektové dokumentace zateplování a dalších tepelně technických úprav budov
 • projektová dokumentace kompletní sanace panelových budov
 • projektová dokumentace pasivních a nízkoenergetických novostaveb
 • návrhy interiérů – rekonstrukce i novostavby

Služby pro vyřízení dotací

 • komplexní řešení dotací v rámci programů Nová Zelená úsporám a Nový Panel
 • vypracování úvodních studií (stavebních, energeticky úsporných, finančních)
 • garanci kvality zpracování žádosti o dotace
 • vyúčtování dotace
 • zpracování podkladů o proplacení dotace
 • archivace dokumentace vztahující se k dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám
 • spolupráce při zpětné kontrole dodržování podmínek programu Nová Zelená úsporám ze strany SFŽP

 

 

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat