Zateplení podlahy

Zateplení podlahy patří mezi nejdůležitější opatření pro lepší komfort bydlení. Nezateplenou podlahou totiž dochází ke značným tepelným únikům. Zateplení podlahy rozdělujeme podle typu na běžně zatížené a vysoce zatížené. Kromě běžné tepelné izolace na podlahu se mnohdy zapomíná na použití akustické neboli kročejové izolace, která má význam proti roznášení hluku. Doplňkovým sortimentem pro zateplení podlahy jsou dilatační pásy miralon a podlahové fólie, které se přikládají na již položenou izolaci před aplikací betonového potěru nebo anhydritu.


Zateplení podlahy s běžným zatížením

U novostaveb rodinných domů se jedná o běžně zatíženou podlahu v obytné části objektu s důrazem na bezproblémovou pochůznost. Na předem zaizolovaný základ stavby asfaltovými pásy nejlépe ve dvou vrstvách s překrytem spár se provádí zateplení podlahy základní obytné části. Zateplení podlahy se skládá z izolačního materiálu příslušné tloušťky, dilatačního pásku a krycí fólie. Pokud to situace vyžaduje bývá tato skladba doplněna o kročejovou izolaci pro útlum hluku. 

Jako tepelnou izolaci podlahy doporučujeme podlahový polystyren EPS 100Z. Patří mezi nejpoužívanější izolace se součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK. Tloušťka izolantu je nejčastěji dána projektovou dokumentací (nejčastěji 8-15cm), vždy záleží na typu stavby. Vzhledem ke  stále se zvyšujícím doporučeným hodnotám pro zateplení podlahy se stal poslední dobou oblíbený šedý podlahový polystyren Styrotherm PLUS 100 s lambdou 0,031 W/mK. Má téměř o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než EPS 100Z a je doporučován především na zateplení podlahy nízkoenergetických a pasivních domů. Na utlumení kročejového hluku se používá polystyren s označním Styrofloor T4, který je vyráběn pro podlahové konstrukce se zatížením max. 3,5 kN/m2.


Zateplení podlahy s vysokým zatížením

Jedná se zejména o zateplení podlahy průmyslových objektů nebo garáží. Zateplení podlahy se skládá z izolačního materiálu příslušné tloušťky, dilatačního pásku a krycí fólie. Pokud to situace vyžaduje bývá tato skladba doplněna o kročejovou izolaci pro útlum hluku.  Při zateplení takovéto podlahy je nezbytně nutné zvolit vhodnou tepelnou izolaci.

Mezi hojně používané izolanty pro zatížené podlahy patří polystyren Perimetr. Izolační desky vynikají zvýšenou pevností, odolností proti průrazu a minimální nasákavostí. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK. Jako kročejový polystyren doporučujeme Styrofloor T5 s maximálním zatížením až 5 kN/m2.  Kročejový polystyren se vyrábí v tloušťkách od 1,5 do 6cm.


Autor článku: Jiří Doležel

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat