Zateplení soklu

Zateplení soklu domu je velice důležitou součástí kontaktní fasády. Při zateplení soklu domu dbejte na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Zateplení soklové části domu je určitě nutné a nedoporučujeme toto opatření podceňovat. U novostaveb se již stalo zateplení soklu standardem.


Proč investovat do zateplení soklu?

Soklovou částí se rozumí místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ objektu. Oblast soklu a přechod na spodní stavbu patří mezi nejvíce rozšířené tepelné mosty. Abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo možné tvorbě koutových plísní doporučujeme použít izolaci až do úrovně nezámrzné hloubky. Zvolená izolace by měla odolávat  nejen mechanickému poškození, ale i vodě hromadící se u soklu po dešti nebo z tajícího sněhu.


Doporučené izolační materiály

Vhodným materiálem pro zateplení soklu jsou desky z extrudovaného polystyrénu XPS nebo Perimetru. Jedná se o  izolační materiál, který má na rozdíl od běžných expandovaných fasádních polystyrénů (EPS) menší nasákavost a větší pevnost. Zároveň tyto speciální desky mají lepší součinitel tepelné vodivosti  zpravidla 0,032-0,034 W/mK. Tloušťka izolantu by měla vycházet z normy doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti. Vzhledem ke svým vlastnostem a pořizovací ceně rozhodně doporučujeme na zateplení soklu desky Perimetr SD. Pro zateplení suterénu a podzemní části objektu desky Perimetr, které zároveň vytvářejí účinnou ochranu hydroizolace.


Jak se provádí zateplení soklu

Pracovní postup pro zateplení soklu je téměř totožný s postupem kontaktně zateplované fasády. Pro lepení a stěrkování soklových izolačních desek používejte jen vhodné lepící stěrky, které jsou určeny pro tento druh konstrukcí (např.: Weber therm elastik). Pro větší přítlak a soundržnost k podkladu doporučujeme lepit fasádní desky celoplošně. Po nalepení desky ukotvíme talířovými hmoždinkami. Násladně vytvoříme armovací vrstvu s vloženou sklotextilní síťovinou. Po vyzrátí této vrstvy naneseme penetrační nátěr.  Finální úpravou je nejčastěji mozaiková omítka marmolit. Jako alternativní povrchovou úpravu lze použít i vhodné keramické obklady, klinker pásky nebo obklady z přírodního či umělého kamene. Zateplený sokl s finální povrchovou úpravou dobře odolává mechanickému poškození a namáhání vlhkosti. 


Autor článku: Jiří Doležel

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat