Zateplení střechy

Kvalitní provedení zateplení střechy je nedílným opatřením mající vliv na celkovou úsporu nákladů na vytápění. Zateplení střechy zabraňuje únikům tepla v zimních obdobích, naopak v letních měsících díky izolaci zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy. Zateplení rozdělujeme podle typu střechy  na zateplení šikmé nebo ploché střechy.


Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení. Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi. Vestavba podkroví je elegantním, ale zároveň nákladnějším způsobem, jak eliminovat tepelné úniky stropem. Nejčastější je vkládání tepelné izolace  mezi krokve. Dostatečná tloušťka izolace bývá často vyšší, než je síla krokví (24-30cm). Na krokve se proto někdy zespoda nabíjejí dřevěné latě pro lepší soudržnost izolace. Pro zateplení šikmé střechy doporučujeme kvalitní tepelnou izolaci v rolích nebo izolační desky z minerální vaty. Například doporučujeme Isover Domo, Isover Unirol Profi, Isover Orsik nebo Orset. Polystyren se pro tento typ zateplení používá  k vůli špatnému doléhání k nepravidelným trámům a krokvím velmi zřídka. 


Zateplení ploché střechy

I když je zateplení ploché střechy řešeno jako nepochozí, musí se při jejím návrhu zohlednit spousta požadavků technických norem. I nepochozí střecha musí vydržet zátěž mokrého, nebo ke stěnám nafoukaného sněhu, nesmí dovolit pronikání vody do chráněného prostoru, nesmí dovolit šíření plamene po jejím povrchu a také samozřejmě musí zamezit unikání drahého tepla ven do vzduchu. Ploché střechy jsou častým zdrojem poruch, zejména u panelových budov. Příčinou je většinou špatné použití materiálů nebo neodborná realizace. Dodatečnou tepelnou izolaci umísťujeme na horní povrch střešní konstrukce. Materiály pro ploché střechy jsou vhodné pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci jednoplášťových nepochůzích střech (střechy přístupné pro běžnou údržbu), dále dvouplášťových střech, extenzivních zelených střech (zatížení do 400 kg/m2) a pro střechy s plechovým pokrytím. Používají se například na garáže, rodinné domky s plochou střechou nebo střechy panelových domů. Naopak nejsou vhodné pro izolace pochůzích a pojízdných teras. Doporučené tloušťky izolací pro zateplení ploché střechy jsou zpravidla od 14-22cm v závislosti na typu konstrukce. Na zateplení ploché střechy minerální vatou jsou oblíbené desky Isover R jsou určeny do systémů plochých střech jako spodní vrstva. Pokládají se na parozábranu, nosnou konstrukci nebo na spádový systém. Ten je možný vytvořit ze spádových desek Isover SD a dvouspádových klínů Isover DK. K zateplení ploché střechy lze použít i stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s označením například EPS 150S.


Autor článku: Jiří Doležel

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat