Zateplení stropu

Zateplení stropu je nedílnou součástí opatření pro snížení úniku tepla z objektu. Nejčastěji se zateplení stropu provádí položením vhodné tepelné izolace na stropní konstrukci. Stropní konstrukci je možné zateplovat i vnitřním způsobem. Jednou z možností je umístění izolace do podhledu pod stropem. Druhá a častější metoda pro vnitřní zateplení stropu je nalepením izolantu kontaktním způsobem na dostatečně rovinný a únosný podklad. Výběr z těchto možností závisí na budoucích požadavcích na užívání prostoru nad či pod řešenou konstrukcí.


Zateplení stropu nevytápěné půdy

Pokud má Váš objekt nevytápěnou půdu, můžete strop velmi snadno a efektivně izolovat položením  tepelné izolace na podlahu půdy.

Minerální nebo skelnou vatou

Na vnější zateplení stropu můžete použít desky z minerálních vláken nebo skelnou vatu v rolích. Chcete-li mít půdu pochozí, nevyhnete se dodatečné instalaci záklopu z prken nebo OSB desek. Jinak postačí jen úzké chodníčky  ze dřevěných prken nad izolací. V případě zateplení vatou je dobré ji volně překrýt např. lepenkou, tak, aby izolace mohla větrat. Zabráníte tak znečištění vaty prachem a pronikání studeného větru do izolace. Podle součinitele tepelné vodivosti izolace zvolte dostatečnou skladbu, která bude mít pozitivní vliv na snížení úniků tepla z obytné části domu.

Stropním polystyrenem

Nejjednodušším řešením pro volné rozložení izolace na stávající strop je zvolit polystyren s označením EPS 100Z nebo S. Pokud požadujete maximální zateplení stropu vyberte šedý polystyren Styrotherm PLUS 100 v minimální tloušťce skladby 200mm (doporučená tloušťka se může lišit na základě typu objektu). Doporučujeme v tomto případě kladení izolace v minimálně dvou vrstvách s překrytem spár. Například pro zateplení  stropu 240mm izolací zvolte skladbu 2x120mm. Díky své pevnosti máte okamžitě k dispozici pochozí plochu půdy.

Zapamatujte si

Tepelná izolace se dá v tomto případě kdykoliv snadno odstranit a použít znovu, například pokud se časem rozhodnete investovat do půdní vestavby.


Zateplení stropu kontaktním způsobem

Zateplení stropu zevnitř s sebou nese nevýhody vnitřního zateplení. Největším nebezpečím je zde riziko kondenzace vlhkosti z vnitřního vzduchu. Dřevěné stropy mohou potom napadnout dřevokazné houby a hniloba, které mohou ohrozit statiku domu. U vnitřního zateplení stropu se snažte zachovat světlou výšku místnosti alespoň 2,5m. Na zateplení stropu z obytné části kontaktním zůsobem, postačí v mnohých případech klasický EPS 70 s koncovým označením Z,S nebo F. Izolant by měl být nejlépe celoplošně nalepen cementovým lepidlem a následně ukotven talířovými hmoždinkami. Finální pohledová vrstva se skládá z armovací výztužné vrstvy a následné štukové omítky s dvouvrstvým akrylátovým nátěrem.

Zapamatujte si

Pro maximální zateplení stropu je možno použít i šedý polystyren s příměsí grafitu. Tloušťku a typ izolantu  konzultujte s odpovědnou osobou nebo projektantem.


Zateplení stropu se vzduchovými dutinami

Nejlepší volbou pro zaizolování co největší plochy dutého stropu je použitím foukané izolace. Pokud chcete zateplovat dutý strop klasickou tepelnou izolací s největší pravděpodobností nebudete schopni zkontrolovat, jestli je izolace skutečně všude tam, kde má být. Stropní trámy budou i nadále tvořit tepelný most. Ne vždy je také dutina ve stropě dost vysoká pro dostatečnou tloušťku izolace.

Zapamatujte si

Toto řešení konzultujte s odpovědnou osobou, projektantem. V tomto případě je  ideální volbou  použití foukané izolace. 


Zateplení stropních trámů

Pokud je konstrukce stropu zejména u rodinných domů typu bungalov tvořena dřevěnými trámy, provádí se zateplení skelnou nebo minerální vatou s oboustraným zaklopením. Pohledová část stropu je nejčastěji tvořena ze sádrokartonových konstrukcí. S vloženou minerální izolací a následným záklopem je ale  vždy nutné použití parozábrany. Ta se umisťuje co nejblíže k vytápěnému prostoru a to buď do podhledu (pod budoucím zatepleným stropem - pokud to lze) či přímo pod minerální izolaci kladenou na strop. Na horní záklop pro pochozí podlahu půdy použijte OSB desky v dostatečné skladbě (např.: 2x12mm).

Zapamatujte si

Řešení, které je nejpoužívanější u novostaveb přízemních domů s důrazem na pochozí podlahu půdního prostoru.


Autor článku: Jiří Doležel

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat