Jak vybrat polystyren

Nejčastěji používaným izolantem pro zateplení domu je polystyren. Podle oblasti použití rozdělujeme polystyren na soklový, podlahový, fasádní, prodyšný, stropní a střešní.

Jedním z měřítek pro kvalitu polystyrenu je parametr tepelné vodivosti (lambda), čím nižší hodnota W/mK, tím má polystyren lepší tepelně izolační vlastnosti. Ze součinitele tepelné vodivosti se pro dané tloušťky odvozují ostatní hodnoty jako tepelný odpor R nebo součinitel prostupu tepla U. Tyto hodnoty jsou důležité zejména pro projektanty, ale zároveň mohou posloužit jako dobré vodítko koncovým zákazníkům.


Soklový polystyren

Izolační desky Perimetr a Perimetr SD patří mezi speciální výrobky z EPS, tvarovaných vypěňováním přímo do speciálních forem. Desky vynikají zvýšenou pevností, odolností proti průrazu a minimální nasákavostí. Jsou používány pro tepelnou izolaci spodních staveb, soklové části, podlah, stěn bazénů aj., bez požadavku na útlum kročejového hluku. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK. Soklový polystyren Perimetr SD doporučujeme použít na zateplení soklu v min. síle 8cm. Pro funkční zateplení soklové části je vhodné nalepit  Perimetr SD alespoň 30cm pod základní výšku pochozí podlahy.

Extrudovaný polystyren má zpravidla stejnou použitelnost jako Perimetr, navíc o malé procento menší nasákavost. Díky své vyšší pořizovací ceně se používá spíše u větších objektů a na doporučení projektantů.


Podlahový polystyren

Pro zateplení podlahy v novostavbách je nejběžněji používán bílý podlahový polystyren s označením EPS 100Z. Dále je použitelný na šikmé střechy nad krokvemi, běžně zatížené podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě. Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK.

Díky stále se zvyšujícím doporučeným hodnotám pro zateplení podlahy se stal velmi oblíbený šedý podlahový polystyren Styrotherm PLUS 100 s lambdou 0,031 W/mK. Používá se především pro zateplování podlahových konstrukcí s vyššími požadavky na tepelnou izolaci (nízkoenergetické a pasivní domy).

Mezi podlahový polystyren se také řadí speciální izolace z elastifikovaného pěnového polystyrenu s útlumem kročejového hluku s označním Styrofloor. Podle zatížení se dělí na Styrofloor T4, který je vyráběn pro podlahové konstrukce se zatížením max. 3,5 kN/m2 a Styrofloor T5 s maximálním zatížením 5 kN/m2. Součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK. Pokládá se na podlahový polystyren jako vrchní vrstva při zateplení podlahy. Kročejový polystyren se vyrábí v tloušťkách od 1,5 do 6cm.


Fasádní polystyren

Všem asi nejznámější fasádní polystyren je ten s označením EPS 70F. U českých výrobců ma součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK. Dávejte pozor na dovážené polystyreny z okolních zemí, mají zpravidla stejné označení, ale horší tepelně izolační vlastnosti a nižší tuhost izolační desky, což se může výrazně projevit na životnosti celého zateplovacího systému. Fasádní polystyren EPS 70F je vhodný pro zateplení novostaveb, rekonstrukcí, bytových a panelových domů. Vyrábí se v rozměrech 500x1000mm v tloušťkách 10-300mm. Pro funkční zateplení fasády doporučujeme zvolit minimální sílu izolace 8cm. Doporučené tloušťky polystyrenu EPS 70F pro kvalitní zateplení jsou 12-20cm podle typu a velikosti objektu.

Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren. Ten má díky obsahu grafitu o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý EPS 70F. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,032 W/mK a právem je považován za nejúčinější fasádní polystyren. Šedý polystyren sice perfektně izoluje, ale má téměř dvojnásobnou teplotní roztažnost oproti EPS 70F. Velkým nepřítelem pro šedé fasádní desky je přímé slunce. Při zateplování doporučujeme natáhnout na lešení stínící ochranné plachty, co nejrychleji fasádní desky přikotvit a nanést krycí a armovací vrstvu. Po tomto opatření jsou šedé desky rozměrově stabilizovány. Šedý fasádní polystyren doporučujeme náročným klientům, kteří kladou důraz na precizní zateplení. Upozorňujeme, že díky svému složení je nutno použít lepící stěrky odpovídající kvality. Šedý fasádní polystyren se vyrábí v rozměrech 500x1000mm v tloušťkách 10-300mm, často známy pod výrobními názvy Styrotherm PLUS 70, Multi Therm NEO nebo Extrapor.


Prodyšný polystyren

Polystyren Baumit Open je na trhu unikátní díky svým prodyšným vlastnostem. Jedná se o fasádní desky typu EPS 70F, ve kterých jsou cca. dvou milimetrové kruhové otvory pro odvod vodních par v rastru 2x2cm po celé ploše desky. Je vhodný na novostavby, rekonstrukce a pro starší objekty. Polystyrenové desky Baumit Open jsou nedílnou součástí vysoce paropropustného zateplovacího systému. Proto je nutné při aplikaci tohoto materiálu pracovat s příslušnými lepícími stěrkami, penetracemi a fasádními omítkami pro systém Baumit Open.

Fasádní desky Baumit Open Reflect jsou na bázi šedého polystyrenu s bílým nátěrem na lícové straně desky. Stejně jako desky Baumit Open jsou opatřeny difuzními otvory po celé ploše desky. Jedná se o vylepšenou desku Open s lepšími teleně izolačními vlastnostmi cca. o 20%. Fasádní desky Baumit Open Reflect doporučujeme kotvit systémem Track. Vyrábí se v tloušťkách od 6cm do 20cm. Ve spojení se samočistící povrchovou úpravou NanoporTop se řadí na vrchol nabídky kontaktních zateplovacích systémů.

Mezi paropropustné polystyreny se řadí i fasádní polystyren Weber EPS-F Clima Rda a SD. Skladba fasádní desek vychází z kombinace bílého a šedého polystyrenu. Díky svému nezaměnitelnému vzhledu dostal mezi stavaři přezdívku "Dalmatin polystyren". Fasádní desky Clima mají difuzní otvory po celé ploše desky, které ale neprochází skrz celou desku. Prořez otvorů končí cca. 3cm od lícové strany fasádní desky. Doporučujeme kombinovat pouze se systémovými výrobky pro ucelený systém Weber therm Clima. Vyrábí se dvou variantách. Součinitel tepelné vodivosti je 0,032 nebo 0,036 W/mK.


Stropní polystyren

Pokud vybíráte stropní polystyren na zateplení stropu z obytné části kontaktním zůsobem, postačí v mnohých případech klasický EPS 70 s koncovým označením Z,S nebo F. Jelikož se nejedná o namáhané zatížené konstrukce, tak je zbytečné používat daleko dražší produkty. Mějte na paměti, že izolant by měl být nejlépe celoplošně nalepen a následně ukotvený talířovými hmoždinkami. Finální pohledová vrstva se skládá z armovací výztužné vrstvy a následné štukové omítky s dvouvrstvým nátěrem.

Pokud zateplujete strop ze shora, doporučujeme použít stropní polystyren s vyšší gramáží např.: EPS 100S nebo Z. Nejen, že o něcé lépe izoluje, ale především je vhodný pro běžně pochůzí využití. V extrémních případech se  pro takovéto zateplení stropu používá šedý polystyren Styrotherm PLUS 100. U vnějšího zateplení stropu doporučujeme skládat izolační desky ve dvou vrstvách přes spáry. Zamezíte tím možným únikům tepla.   


Střešní polystyren

Střešní polystyren se především používá do plochých střech. Podle míry zatížení se zvolí správný typ střešního polystyrenu, který má označení EPS 70S - podkladní vrstva izolací plochých střech, EPS 100S - pro ploché střechy s běžným zatížením, EPS 150S - pro ploché střechy s vysokým zatížením, EPS 200S - pro ploché střechy s nejvyšším zatížením. Pro typy 150 a 200S  doporučujeme jejich použití konzultovat s odpovědným projektantem.

Dodáváme střešní polystyren v tloušťkách od 10 - 300mm s možností vyrobení spádových klínů a zajištění kladečského plánu. Do šikmých střech zvláště mezi krokve doporučujeme použít skelnou vatu v rolích nebo desky z minerálních vláken.


Závěrem

Věříme, že jste po přečtení tohoto článku získali alespoň základní přehled o tom, jak vybrat ten správný polystyren pro úspěšnou realizaci Vašeho projektu. Pokud si s výběrem polystyrenu nejste jisti, rádi Vám pomůžeme vybrat vhodné řešení.


Autor článku: Jiří Doležel

 

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat