Postup zateplení fasády

Zateplení fasády je návratnou investicí. Vhodným zateplením fasády odbouráte tepelné mosty v konstrukci a zvýšíte akumulaci zdiva. Provedeme Vás krok po kroku zateplením fasády. Pokud si nevíte rady se zateplením ochotně Vám pomůžeme s návrhem řešení a poradíme jak správně zateplovat. Níže Vám přiblížíme postup zateplení fasády po jednotlivých krocích.


1. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a pevný, zbavený nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části odstraňte. Odmontujte všechny fasádní prvky, které mohou bránit zateplování (hromosvody, světla, odvětrací mřížky apod.). Uchovejte je, abyste je později mohli znovu osadit. Některé z nich bude potřeba nahradit za nové, především vnější parapety a také kotevní železa u hromosvodů.


2. Montáž zakládacího profilu

U kontaktního zateplovacího systému jsou přípustné 2 varianty založení izolantu. První za pomocí zakládací latě a druhá namontováním zakládacího profilu. V praxi je více používaná druhá metoda. Kolem celého obvodu domu namontujte zakládací profil, všude tam, kde budete lepit izolaci. K montáži se používají pvc spojky profilů, natloukací hmoždinky a vyrovnávací podložky.


3. Fasádní izolace

Nalepte fasádní izolaci. V případě polystyrenu EPS 70F nebo šedého fasádního EPS jsou desky ve formátu 1000x500mm. Lepidlo se nanáší na zadní stranu izolační desky cca. 5cm širokým rámečkem kolem okraje fasádní desky a třemi terči do plochy desky. Jeden terč do 1/3 izolační desky. U desek z minerálních vláken (fasádní vaty) počítejte s větší nasákavostí lepícího tmelu. Izolační desky lepte vždy od spodu nahoru, od zakládací lišty ve vodorovných řadách (podobně, jako se staví z cihel). U stavebních otvorů (okna,dveře,garážová vrata apod.) upravte izolační deksy do tvaru písmene L a přiložte tak, aby v rozích stavebních otvorů nevznikla žádná spára. U slengově tzv. "hokejek" nesmí být žádná strana menší než 15cm.


4. Kotvení izolantu

Izolační desky ukotvěte vhodnými talířovými hmoždinkami. Rozdělují se podle typu podkladu do tříd A - beton, kámen, B - plná cihla, C - děrované cihly, D - lehčený beton, E - pórobeton. Minimální počet kotev jsou 4ks na jeden metr čtvereční. Nejčastěji se používá kotvení 6ks/m2. Hmoždinky zajišťují stálý přítlak izolačních desek na lepící tmel a zabraňují zvedání desek od pokladu. Zároveň se snižuje smykové zatížení desek což způsobuje, že se desky nemohou posouvat do stran. Pro odbourání tepelných mostů zejména u hmoždinek s kovovým trnem a eliminaci možného prokreslení hoždinek skrz fasádu doporučujeme zápustnou montáž hmoždinek.


5. Krycí stěrka

Přebruste celou plochu do roviny tak, aby vznikla rovná souvislá plocha. Na celou plochu pak naneste stěrkovou hmotu v tloušťce 2-5mm. Nanášejte ji vždy směrem shora dolů.


6. Okenní profily

Na všechna nároží domu osaďte rohové profily s výztužnou tkaninou. Následně osaďte parapetní profily, na podhledy LT profily s okapničkou a kolem oken, dveří, vrat a jiných stavebních otvorů začišťovací okenní profily. Osazením okenních profilů zajistíte pevné spojení s další ochrannou armovací vrstvou a zároveň chráníte nejvíce namáhaná místa proti poškození.


7. Výztužná tkanina

Do stěrkové hmoty vtlačte armovací tkaninu - perlinku tak hluboko, aby byla z obou stran krytá stěrkovou hmotou. V místech napojení dvou dílů perlinky nenechávejte mezeru, ale díly přeložte přes sebe v šířce nejméně 10cm. Na zvláště namáhaných místech fasády se sousední díly musejí překrýt dvojnásobně. Rohy oken a dalších stavebních otvorů vyztužte dodatečně další vrstvou perlinky tzv. diagonálou o rozměrech 30x20cm. Předejdete tak možnému prasknutí armovací vrstvy v těchto nejvíce namáhaných místech.


8. Penetrace

Po důkladném vyschnutí armovací vrstvy naneste válečkem nebo štětcem penetrační nátěr pod finální omítku. Penetrace by měla být probarvená do odstínu fasádní omítky. Nechejte vyschnout.


9. Osazení prvků

Nyní osaďte klempířské prvky, jako jsou parapety, oplechování, stejně jako odvětrávací mřížky do míst, kde jsou pro ně fasádní vstupy. Pokud jste nepoužili začišťovací okenní profily, zatmelte spáry kolem oken pružným akrylátovým tmelem. Následně zakryjte okna ochrannou fólií, aby nedošlo při aplikaci finální vrstvy k jejich znehodnocení.


10. Povrchová úprava

Konečným krokem je nanesení fasádní omítky hladítkem. Fasádní omítka je dodávána v kbelících v probarveném odstínu. Stačí ji míchadlem promíchat a podle situace i mírně přiředit. Tento krok vyžaduje zkušenosti a manuální zručnost. Finální vrstva chrání fasádu proti povětrnostním vlivům.


Autor článku: Jiří Doležel

 

Zašlete nám svou poptávku:

 

Nezapomeňte prosím uvést místo realizace.
Vaši poptávku vyřídíme v nejkratším možném termínu.

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat